Statuut

Võistluskontserdil osalemise aluseks on täidetud ankeet. Festivali võistluskontserdil osalejad valib ankeetide põhjal välja MTÜ Folgisellide Selts.

Võistluskontserdil esitab osaleja kaks eesti rahvaviisi töötlust:

  1. Võistluslugu Vanalt-Võromaalt, mille valib MTÜ Folgisellide Selts;
  2. Vabalt valitav eesti rahvaviis (regilaul, uuem riimiline rahvalaul, tantsulugu või pilliviis).

Mõlemat lugu tõlgendatakse läbi esinejate mõttemaailma: varieeritakse ning arendatakse meloodiat, ühehäälne meloodia seatakse mitmehäälseks, lisatakse lauluviisile instrumentaalsaade jne. Festival on avatud kõikvõimalikele kontseptsioonilistele ja tehnoloogilistele uuendustele, säilitades sideme vana ja uue vahel. Žürii hindab eeskätt loovust, ehk siis palade töötlusi. Seejuures pannakse proovile ka esineja instrumentaal- ja vokaalvõimed. Zürii arvestab hindamisel ka esituse taset. Külalisesinejad väljastpoolt Eestit ja rahvusvähemused esitavad teise loona oma maa rahvalaulu või muusikapala tõlgenduse, kus tuleb lisaks rahvamuusikale esile ka keele ja kultuuri omapära.

Festivali võistluskontserdil on võimalik osaleda nii harrastus- kui professionaalsetel muusikutel. Peapreemia on 2000 eurot ning lisaks antakse välja eripreemiaid ja -auhindu, milleks on näiteks:

  • PUBLIKU AUHIND
  • KOHUSTUSLIKU LOO PARIMA ESITUSE PREEMIA
  • NOORTEPREEMIA
  • PATROONI AUHIND

Võistlejaid hindab 5-liikmeline žürii. Festivali patroon on pr. Ingrid Rüütel.
Žüriil on õigus teha oma ettepanekuid preemiate nimetuste muutmisel ja nõustada toetajaid eripreemiate määramisel.

Registreerumise tähtaeg 2024. aasta festivalil osalemiseks on 15. märts 2023.