Kontsert Mehikoormas „Maa-ilm ja mõnda, mis tema sees leida on“

Mehikoormas saavad kokku hetked erinevate rahvakildude pärimusest: kõlavad Ingerimaa viisid vadja ja isuri keeles, Setomaa ja Võromaalaulud, sealhulgas viisid, mis võisid olla Mehikoormaski kõlanud umbes 150 aasta eest.

Esitavad ansamblid Lüü-Türr, Väike Hellero ja Liinatsuraq. Idee aitas kokku seada Urmas Kalla.

Kontsert toimub Mehikoorma tuletorni juures.