HELMINE

35 aastase tegevusaja jooksul on leelokoor propageerinud seto leelot nii kodumaal kui väljaspool vabariiki, meie tegevusel on kindel osa valla ja maakonna kultuurielu edendamisel. Lauluema Minna Hainsoo on Seto Kuningriigi seitsmekordne sõnoline. 2008. aastal võitis Minna Hainsoo laul Võro Instituudi poolt korraldatud konkursil II koha. 2016. aastal sai koor Anne Vabarna nimelise elutöö preemia seto kultuuri edendamise eest. 2022. aastal saime XXIX Seto Kuningriigipäeval Kuningriigi leelopargi tiitli. 2024. aastal sai koor Setomaa valla tänukirja pikaajalise leelo edasikandmise ja hea koostöö eest. Esineme valla üritustel, leelopäeval, Seto Kuningriigipäeval ja kultuuriõhtutel Värska Kuurortravikeskuses.

Koosseis:

Minna Hainsoo, Aime Mägipõld, Helju-Helene Kosemäe, Helgi Laiakivi, Riina Suun, Elvi Metskaev, Karin Tuul, Inara Luigas (karmoška) ja Milvi Kasepuu